…English! It's Fun, Free and useFul!

Advertisements

Pilkut

TÄRKEIMMÄT PILKKUSÄÄNNÖT:

Unohda suomen kielen säännöt,
sillä pilkun käyttö on hyvin erilainen englanniksi.

Tärkein sääntö: When in doubt, leave it out.
On parempi käyttää pilkkua liian vähän kuin liian paljon.

Englannissa pilkku on tauon merkki, joten pilkku väärässä paikassa häiritsee lukijaa. Pilkkua käytetään paljon lukemisen helpottamiseksi. Toiset ihmiset käyttävät pilkkua paljon enemmän kun toiset.

On myös paikkoja, joissa on pakko olla, tai ei missään nimessä saa olla.
Tässä tärkeimmät.

PILKKU PAKKO:

 • Jos järjestys on ns. väärin, eli aloitat sivulauseella (esim. if/when-lause) : pilkku pakko!
  Mutta: päälause + sivulause (esim. if/when-lause) →  ei pilkkua
  Esim.: I will go outside if it doesn’t rain.
  If it doesn’t rain, I will go out.
 • Irralliset lisäykset erotetaan pilkulla lauseen alussa.
  esim. therefore, nevertheless, for example, actually, on the other hand, of course, however, indeed, in conclusion, in fact, tomorrow,  …
  Keskellä lausetta tulee yleensä kaksi pilkkua:
  He like cookies, however, he dislikes cookies with jam.
 • rinnasteiset päälauseet konjunktioiden and, but ja or edellä, kuten suomessa
 • luettelon osat, kuten suomessa

PILKKU KIELLETTY:

 • Aloitat päälauseella: päälauseen jäljessä tulevaa sivulausetta ei eroteta pilkulla, siis aivan toisin kuin suomessa:
  päälause + sivulause (esim. if/when-lause) : ei pilkkua
  Mutta: sivulause + päälause → pilkku pakko!
 • SPOTPA (kuka tekee mitä tapa paikka aika) lauseenjäseniä ei eroteta pilkulla:
  I want a cookie. (objekti, mitä)
  I’ll bake some tomorrow. (aika)
  I don’t know where the cookies are. (paikka)
 • THAT-sanan eteen ei tule IKINÄ pilkkua (toisin kun “, että!”)
  I didn’t know that you like cookies.

Comma_Final

Lue lisää:

Välimerkit (pilkku, muut) ja isot alkukirjaimet (selkeä slideshow)

Lue tästä TÄRKEIMMÄTpilkkusäännöt

Comprehensive rules in English: https://www.grammarly.com/blog/comma/

PASSIIVI

passiivi1.JPG

Tee tämä harjoitus (paperilla tms) ja tarkista sen jälkeen itse (ratkaisut alla):

passiivi2.JPG

                (Lisää apua aikamuotoihin)

tekijä ei ole; jos halutaan tekijä, lisää:  BY …..

The letterbox is emptied BY HIM.

huom!
OLLA-VERBIN IMPERFEKTI:

minä olin – I was
sinä olit – you were
hän oli – he was
me olimme – we were
te olitte – you were
he olivat – they were

Passiivin perusasioita voit myös katsella tästä (YouTube/Suvi Söderdahl):


 

 

 

KEY

 

 

The doors __ARE_____ locked at 10 o’clock. preesens

This house __WAS_____ painted last year. imperfekti

Those trees _WERE______ cut a week ago. imperfekti

A new road __HAS BEEN_______opened. perfekti

Many new houses __HAVE BEEN________ built. perfekti

The letter __HAD BEEN_______ sent. pluskvamperfekti

The answer _WILL BE________ written at once. futuuri

prometheus-people-person.jpgDon’t remember who Prometheus is? Click here!

PEOPLE:
= more than one person
Two people walked by. (IHMISET)
= an ethnic group
The Americans are an optimistic people (KANSA)

Huom – People = ihmiset = monikko –> verbi pitää siis olla monikkossa!
People HAVE / ARE / WERE jne.

PEOPLE’S:
= belonging to people (omistusmuoto, genetiivi)
We saw some people’s footprints in the sand. (IHMISTEN)

PEOPLES:
= ethnic groups
The Scots and the Irish are related peoples. (KANSAT)
Do you know any indiginous peoples? (ALKUPERÄISKANSAT)

HUMAN:
I am human, not a robot. (IHMINEN)

HUMANS:
The aliens fought the humans. (IHMISET)

A PERSON:
He’s the nicest person I know. (HENKILÖ)

persoonapronominit2

 • subjektimuotoa käytetään, kun pronomini on lauseen subjektina (tekijä)
  I like apples.
  You were there.
  He was arrested. (huom – passiivilauseissa tekemisen kohde)
 • objektimuotoa käytetään, kun pronomini on lauseen objektina (tekemisen kohde) tai sitä edeltää prepositio
  I met them yesterday.
  Can you do this for me?
 • possessiivi- eli omistuspronominista käytetään lyhyttä, adjektiivista muotoa, jos sitä seuraa omistettava substantiivi
  Is this your book?
  This is his book!
 • Pitkää, substantiivista muotoa käytetään, kun se on yksin, eli ei ole substantiivia
  This book is not mine!
  That dog is hers.

Tee harjoitus (ratkaisut alla):

It is ____ book (minun). It is _____ (minun).

It is ___ car (hänen,poika). It is ___ (hänen).

It is ___ car (hänen, tyttö). It is ___ (hänen).

It is ___ car (heidän). It is ___ (heidän).

I like ___ (hänestä, poika).

I like ___ (hänestä, tyttö).

I enjoy _____ (itse).

You enjoy ____ (itse, yks). You enjoy ___ (itse, mon).

They enjoy _____ (itse).

Lisää pronomeista:


(SlideShare by Ritva Tammi)

KEY:

It is _MY___ book (minun). It is _MINE____ (minun).

It is _HIS__ car (hänen,poika) .  It is HIS. Huom – HE’S=HE IS

It is _HER__ car (hänen, tyttö). It is HERS.

It is _THEIR__ car (heidän). it is THEIRS.

I like _HIM__ (hänestä, poika)

I like _HER__ (hänestä, tyttö)

I enjoy _MYSELF____ (itse).

You enjoy YOURSELF_ (itse, yks.).

You enjoy _YOURSELVES__ (itse, mon).

They enjoy _THEMSELVES____ (itse).

ALKUTESTI (osaatko tämän jo?)

CHOOSE THE RIGHT WORD! (kirjoita valintasi jonnekin)

I have (few / little) friends.

There is (few / little) snow.

I have (few / a few) friends, but I love them dearly.

I have  (few / a few) friends and they are all coming over tonight!

I have only (few / a few) friends, but I love them dearly.

I have only (few / a few)  friends and they are all coming over tonight!

I have (much / many) friends.

There is (much / many) snow.

CHECK HERE


MISTÄ ON KYSE?

Substantiivit (asiat, esineet, henkilöt, jne) voidaan jakaa COUNT ja UNCOUNT sanoihin, eli sellaiset, jotka voi laskea COUNT ja sellaiset, jotka ei voi laskea UNCOUNT.

COUNT: kaverit, asiakkaat, kirjat, koirat, jne: voit sanoa 1 dog, 2 dogs, jne.

UNCOUNT: ainesanat, tunteet, käsitteet: kahvia, lunta, rakkaus, työtä, aikaa, rahaa: et voi sanoa 1 money, 2 money. Voit tietenkin sanoa 2 kahvia, mutta silloin tarkoitat kuppia, eikä itse kahvia.


VÄHÄN = few / little

Milloin few? Milloin little?

not many / few + count-sana (esim FRIENDS)

not much / little + uncount-sana  (esim SNOW)

Milloin few/little? Milloin a few/a little?

few / little = tuskin yhtään

a few / a little = muutama, hieman

Huom. poikkeus:

ONLY A FEW, ONLY A LITTLE (aina ONLY A, riipumatta merkityksestä)


PALJON = many /much

Milloin many? Milloin much?

many + count-sana

much + uncount-sana

lots of, a lot of, plenty of + count/uncount-sana

a couple of, a large number of, a good number of + count-sana

a big amount of, a huge amount of, a great deal of, heaps of, leads of, masses of, piles of, tons of + uncount-sana

Huom:

USEIMMAT = most

Most students = useimmat opiskelijat

“Most of the …” –> jos tarkemmin määritelty, esim. “most of the students in this room / at this school / in Finland.”


QUIZLET PALJOUSSANAT → katso suomeksi ja yritä kääntää enkuksi!

Toinen – toinen

TOINEN – TOINEN:

ONE – ANOTHER = epämääräinen muoto

I took one pen for myself and another (one) for my friend.
One of the pens was black, another was red. (kyniä on enemmän kuin 2 (toinen musta, toinen punainen) – loppujen kynien värejä ei ole määritelty)

ONE – THE OTHER = määräinen muoto

One of the pens was black, the other was red.  (kyniä on vain 2, toinen musta, toinen punainen).


TOISET – TOISET:

SOME – OTHERS = epämääräinen muoto (näiden ihmisten/opiskelijoiden/lasten jne lisäksi voi olla vielä muitakin vaihtoehtoja)

Some people like coffee, others like tea.
Some students like reading, others don’t.
Some kids love playing games, others love reading.

SOME – THE OTHERS = määräinen muoto (määritellään kaikki ihmiset/opiskelijat/jne, joista puhutaan)

Some of these people are positive, the others are not.
Some of the students in my class always wear black, the others wear colorful clothing.

 

Tag Cloud

%d bloggers like this: